Maatschappelijke organisaties

De Beursvloer is voor uw organisatie dé kans hulp te krijgen in menskracht, kennis en middelen. Maak uw wens kenbaar en sluit een match!

Formuleer uw vraag en aanbod zo duidelijk mogelijk
Wees duidelijk en concreet over wat u vraagt en wat u aanbiedt. Alleen dan kunt u de beste matches maken en na afloop met een tevreden gevoel de Beursvloer verlaten.

Denk bij het formuleren van uw vraag bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Advies over PR, media, marketing & communicatie.
 • Behoeften aan materialen, technische ondersteuning.
 • Advies op juridisch, fiscaal, financieel gebied.
 • Advies op ICT-gebied of behoefte aan ICT-apparatuur.
 • U heeft een klus, wilt een dagje uit organiseren.
 • U heeft behoefte aan vrijwilligers/handjes.

En uw aanbod? Maatschappelijke organisaties hebben bedrijven vaak meer te bieden dan zij en u denken. Bijvoorbeeld een mooi kunstwerk, het verzorgen van een optreden of een informatieve rondleiding in uw organisatie. Denk en kijk verder. Dan is de Beursvloer winst voor iedereen!

De Beurscommissie
Dat is de commissie waarin afgevaardigden zitten namens het bedrijfsleven, de middenstand, maatschappelijke organisaties en de gemeente. De Beurscommissie zorgt voor draagvlak bij hun achterban en stimuleert deelname aan De Beursvloer.

De Beursvloercommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Jorrit Eijbersen – gemeente Bunnik
 • Lodewijk van Grootel – Postillion Hotel
 • Madeline Westers – Stichting Krachtig Krommerijn
 • Femke Dotman – Stichting Krachtig Krommerijn
 • Thijs Keij – Lions
 • Jeroen Lucassen – Rotary
 • Paul Bus – BHIK

Meer weten of inspirerende ideeën nodig?
Neem dan contact op met Femke Dotman, Maatschappelijk Intermediair van Stichting Krachtig Krommerijn via telefoon 06-51549905 of mail naar f.dotman@krachtigkrommerijn.nl. Zij helpt u graag verder!