Contact

Voor meer informatie of vragen over de activiteiten van stichting Krachtig Krommerijn kunt u contact opnemen met Femke Dotman op telefoonnummer: 06-52549905.
of via het formulier.

Volg ons ook op twitter en instagram.

  ANBI-status

  Stichting Krachtig Krommerijn is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bijdragen aan de stichting zijn daardoor geheel of gedeeltelijk aftrekbaar op het belastbaar inkomen. Door de ANBI-status hoeft er ook geen erfbelasting of schenkbelasting betaald te worden over ontvangen erfenissen en schenkingen.

  Informatie over Stichting Krachtig Krommerijn:

  • RSIN/fiscaal nummer: 8503.40.706
  • Contactgegevens: f.dotman@krachtigkrommerijn.nl
  • Bestuursleden: Hetty de Knijf (voorzitter), Edith Voets (penningmeester), Monique van Wielink, Marleen Wilschut en Robin Valk. Voor de functie van secretaris is een vacature.
  • Beloningsbeleid: onbezoldigde bestuursleden
  • Doelstelling: het stimuleren van gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor de samenleving door verbinding te leggen tussen inwoners, vrijwillers- en andere non-profit organisaties, bedrijven en gemeente.

  Meer informatie over de missie, het gedachtengoed en de activiteiten van Stichting Krachtig Krommerijn vindt u in de samenvatting van het Activiteitenplan (pdf).

  Wilt u meer informatie? Of wilt u ons jaarverslag opvragen? Neemt u dan contact op met Femke Dotman van Stichting Krachtig Krommerijn, via f.dotman@krachtigkrommerijn.nl.

  Krachtig Krommerijn