Netwerk BunnikSamen

In het Netwerk BunnikSamen in Werkhoven, Odijk en Bunnik werken diverse organisaties samen voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Bunnik. Het initiatief voor dit netwerk is genomen door:

  • Krachtig Krommerijn
  • Bunnik Beweegt
  • Jongerenwerk Schoudermantel
  • Cultuurplatform
  • Idea bibliotheek
  • Centrum voor Elkaar
  • De eerstelijnszorg in de gemeente (OWZ)

Vanuit de Initiatiefgroep wordt actief samengewerkt met organisaties die uitsluitend werken op het niveau van een dorpskern zoals de Huiskamer van Odijk, Senioren Activiteiten Bunnik, Bruisend Bunnik, Welzijn Ouderen Odijk.