• Bunnik

Site Landschap Erfgoed Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht zet zich in voor de bescherming, het beheer en verrijking van het landschap en het culturele erfgoed in Utrecht, door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden.

Het Slagmaatpad is 7 km lang en start bij TOP Fort bij Vechten. De route loopt door het mooie buitengebied van Bunnik en Houten: Fort bij Vechten, natuurgebieden en over boerenland. Het Slagmaatpad is eveneens een Klompenpad KIDS met speelaanleidingen en een aparte KIDS folder. Voor de coördinatie van dit pad zoekt Landschap Erfgoed Utrecht een vrijwillige coördinator.

Algemeen
In de provincie Utrecht zijn groepen vrijwilligers actief die zich bezig houden met het beheer en onderhoud van Klompenpaden. Een groep beheert en onderhoudt een door Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) toegekend Klompenpad, meestal in de omgeving van hun woonplaats. De groep heeft een coördinator die de werkzaamheden plant en de groep aanstuurt. De coördinator wordt begeleid en geholpen door een medewerker van LEU. De coördinator van een Klompenpad is de contactpersoon tussen de vrijwilligers en LEU, begeleidt de vrijwilligers en koppelt terug aan LEU. De coördinatie kan eventueel door een duo worden uitgevoerd.

Taken:
• Beheert contactgegevens van de vrijwilligers en stelt een loopschema op voor (maandelijkse) controle van het Klompenpad.
• Ondersteunt en begeleidt vrijwilligers bij hun werk voor het Klompenpad en geeft werkinstructie.
• Is eerste aanspreekpunt/vraagbaak voor de vrijwilligers mbt werkzaamheden voor het Klompenpad.
• Werkt samen met de kluscoördinator van dit pad
• Draait mee met controle van het pad indien gewenst.
• Draagt bij aan werving en selectie van nieuwe vrijwilligers voor het Klompenpad (en wordt daarbij ondersteund door LEU). Begeleidt de nieuwe vrijwilligers.
• Bekijkt regelmatig het forum van het klompenpad op de website www.klompenpaden.nl en beantwoordt evt. vragen of opmerkingen van wandelaars.
• Wanneer knelpunten worden gemeld door vrijwilligers en/of wandelaars, waarbij niet duidelijk is wat daarmee te doen, dan neemt de coördinator contact op met de contactpersoon van LEU. In overleg wordt bepaald hoe deze knelpunten worden opgelost.
• Is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens voor de jaarverantwoording van LEU.
• Regelt eens per jaar een vrijwilligersuitje (kleinschalig) voor de vrijwilligers van het Klompenpad.
Wat wij bieden:
• Een onkostenvergoeding
• Een jaarlijkse bijdrage per Klompenpad voor een activiteit met de vrijwilligersgroep
• Markeringen, materialen en dienstkleding
• Inhoudelijke ondersteuning en persoonlijke begeleiding
• Vrijwilligerscursussen en themabijeenkomsten, zoals jaarlijkse Klompenpaden coördinatorenoverleg
• Jaarlijkse vrijwilligersdag

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:
• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Je weet mensen te motiveren, begeleiden en enthousiasmeren
• Je hebt een praktische, probleemoplossende instelling
• Je hebt een proactieve instelling
• Je hebt overzicht en bent georganiseerd
• Je hebt affiniteit met wandelen
• Je bent minimaal een dag per maand beschikbaar

Om welke dag (en) van de week gaat het:
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag

Aantal uur per dag:
2

Aantal uur per maand:
16

Over Landschap Erfgoed Utrecht
Utrecht is de plek waar je leeft. Waar je thuiskomt na een dag hard werken. Waar je vrienden en familie zijn. Waar je kinderen opgroeien. Waar je samen leeft op de erfenis van een rijk verleden en waar je plannen maakt voor de toekomst. Die plek krijgt nog meer betekenis als je de kracht van het landschap door je aderen voelt stromen, als je de enorme rijkdom aan planten en dieren kent, als je de verhalen ontdekt van de mensen die hier voor jou leefden. Landschap Erfgoed Utrecht zet zich in voor de bescherming, het beheer en verrijking van het landschap en het culturele erfgoed in Utrecht, door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden.

Geïnteresseerd?
Meld je dan aan bij vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl of bel naar 030 – 22 19 712.

Contact:
Willemijn van Hees
Tel: 030 – 2219 712
E-mail: w.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl