ANBI-status

Stichting Krachtig Krommerijn is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bijdragen aan de stichting zijn daardoor geheel of gedeeltelijk aftrekbaar op het belastbaar inkomen. Door de ANBI-status hoeft er ook geen erfbelasting of schenkbelasting betaald te worden over ontvangen erfenissen en schenkingen.

Informatie over Stichting Krachtig Krommerijn:

  • RSIN/fiscaal nummer: 8503.40.706
  • Contactgegevens: secretaris@krachtigkrommerijn.nl
  • Bestuursleden: Aad Verhey (voorzitter), Jan Emmens en Gert den Ouden
  • Beloningsbeleid: onbezoldigde bestuursleden
  • Doelstelling: het stimuleren van gezamenlijke verantwoordelijkheid  voor de samenleving door verbinding te leggen tussen inwoners, vrijwillers- en andere non-profit organisaties, bedrijven en gemeente.

Meer informatie over de missie, het gedachtengoed en de activiteiten van Stichting Krachtig Krommerijn vindt u in de samenvatting van het Sociaal Ondernemingsplan Krachtig Krommerijn. (pdf, 4 Mb).

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Femke Dotman van Stichting Krachtig Krommerijn, via f.dotman@krachtigkrommerijn.nl.