Site Voedselbank Kromme Rijn

Voedselbank Kromme Rijn voorziet al jaren in een duidelijke behoefte in Wijk bij Duurstede, Bunnik en omgeving. Vele vrijwilligers, bedrijven en winkels ondersteunen de voedselbank met goederen of giften.

De Voedselbank Kromme Rijn is een 100% vrijwilligersorganisatie. Deze wordt gerund door een bestuur bestaande uit 5 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester, en 2 leden. Elk bestuurslid heeft een of meer aandachtsgebieden in portefeuille.

We zien ons als een meewerkend bestuur en niet als een bestuur-op-afstand. Door het statutair aftreden van de huidige secretaris ontstaat een vacature in de loop van 2021/22. Binnen ons collegiale en plezierig samenwerkend bestuur zijn wij daarom op zoek naar een opvolger. Gelet op de bestuurssamenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De invulling van het takenpakket kan in onderling overleg nader worden ingevuld, mede afhankelijk van eigen inbreng en achtergrond.
Tot het takenpakket van de secretaris behoren in elk geval:

 • Het uitschrijven, agenderen en beknopt verslaan van de maandelijkse
  bestuursvergaderingen;
 • Het bewaken van de uitvoering van de afgesproken acties en besluiten;
 • Het verzorgen van correspondentie namens het bestuur;
 • Het bijhouden van het archief;
 • De eindredactie van het jaarverslag;
 • Het samen met de voorzitter bewaken van de verbinding tussen de
  bestuursleden/portefeuilles en de onderlinge afstemming;
 • Het bewaken van het handelen van de VB conform statuten en huishoudelijk reglement;
 • Het aandragen van bestuurlijk nieuws voor de maandelijkse nieuwsbrief aan alle¬†vrijwilligers;
 • Het mede onderhouden van externe netwerken.

Het tijdsbeslag voor deze functie is gemiddeld een dagdeel per week.

Wij zoeken een gemotiveerd, flexibel denkend mens, die deze taak op zich neemt en die het vooral plezierig vindt om een nuttig steentje bij te dragen aan de lokale gemeenschap. Dit binnen een vrijwilligersorganisatie waar ieder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft, maar waar vooral ook met respect voor elkaar en voor onze klanten samengewerkt wordt. Humor, dynamiek en een humane levensvisie helpen enorm om van deze functie een succes te maken.

Je krijgt ervoor terug: een zinvolle invulling van vrije uren en een netwerk waar het goed toeven is.

Meer informatie over deze vacature:
Dixie Scholt, bestuurslid vrijwilligers
Telefoon: 06 -30603891
Email: vrijwilligers@voedselbankrommerijn.nl

of
Jan van Bergen, voorzitter
Email: jpgvbergen@gmail.com

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar vrijwilligers@voedselbankrommerijn.nl