Site Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd

De stichting pacht en beheert de twee moestuinen van de buitenplaatsen Oud en Nieuw Amelisweerd.

Penningmeester voor de Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd

Omschrijving
De penningmeester moet natuurlijk een aantal financiële zaken feilloos kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan het opmaken van de begroting en de jaarrekening van de stichting, het doen van betalingen en het bijhouden van de rekeningen. Ook moet de penningmeester 4 keer per jaar de bestuursvergaderingen bijwonen.

Profiel
Iemand die binnen het bestuur een specialist is op het gebied van financiën. Denk dan bijvoorbeeld aan kennis over de belastingdienst en wetgeving op dat terrein. Maar ook hoe het innen van de pacht werkt en hoe deze tot stand komt. Ook kennis over opstallen en dergelijke is nodig om de tuinders goed te kunnen adviseren. Dit alles om als bestuur een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor overheden en andere instanties.

Aantal uur per maand:
3

Contact:
Peter van Eijk
06 13 33 15 53
petervaneijk@kpnmail.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar petervaneijk@kpnmail.nl