Nog Krachtiger Krommerijn zet nieuwe koers uit

Na een stillere periode, is Krachtig Krommerijn weer volop in beweging. Met een nieuw bestuur en nieuwe doelen. Krachtig Krommerijn gaat binden, bouwen en bij elkaar brengen.

Femke Dotman en Aad Verhey - Krachtig Krommerijn BunnikFemke Dotman, maatschappelijk intermediair van Krachtig Krommerijn vertelt: “Vorig jaar was een roerig jaar. In april 2015 hadden we nog maar twee bestuursleden. Ook moesten we op zoek naar een nieuwe koers. Met de Participatiewet is veel veranderd. Daarom zijn we samen met de gemeente en wethouder Jorrit Eijbersen gaan kijken waar we ons het beste op kunnen richten.”

Aad Verhey, nieuwe voorzitter van Krachtig Krommerijn: “We hebben drie belangrijke pijlers. De eerste is eenzaamheidsbestrijding en ouderenparticipatie. De tweede het verbinden en versterken van verschillende organisaties. En ten derde spelen we een bescheiden rol in het Verbond van Bunnik om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen.”

Vrijwilligers

Het matchen van vrijwilligers is altijd doorgegaan. De aparte website VIP Bunnik is vorig jaar opgeheven. Vrijwilligers en organisaties kunnen nu gewoon terecht op de website van Krachtig Krommerijn. Femke: “Doordat ik inmiddels een groot netwerk heb opgebouwd, kan ik ook vrijwilligerswerk op maat vinden, als dat nodig is.”

Samenwerking

Het bundelen van kennis en krachten is ook een belangrijk actiepunt voor Krachtig Krommerijn. Aad: “We ondersteunen het Cursusproject op bestuurlijk vlak en werken nu samen met de Zonnebloem om de afdeling Bunnik weer op te bouwen.”

Bruisend hart voor Bunnik

Samen met Bruisend Bunnik maakt Krachtig Krommerijn zich sterk voor een ontmoetingsplek voor jong en oud. Bijvoorbeeld in MFA Kersentuin of in de oude bieb. De mogelijkheden daarvoor worden nu onderzocht. Op 21 juni nodigt Bruisend Bunnik in samenwerking met Krachtig Krommerijn alle inwoners van Bunnik uit hierover mee te denken en zo samen te bouwen aan een bruisend hart voor iedereen.
Start bijeenkomst: 20 uur, locatie: MFA Kersentuin.

 

Laat wat van je horen

*